رادیو بازار

Team Member

[ux_banner height=”395px” bg=”12″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.1)”]

[text_box width__sm=”86″ scale__sm=”138″]

TEAM MEMBER ELEMENT

Use this for presenting your team member or staff

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”Default Style”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Color Icon style”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Bounce Style”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”bounce” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”bounce” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”bounce” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”bounce” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Push Style”]

[row]

[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”push” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”push” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”push” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” text_hover=”bounce”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Overlay Style”]

[row]

[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” pinterest=”#” linkedin=”#” snapchat=”9152″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Overlay Circle”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” linkedin=”#” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

[/team_member]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Overlay Grayscale”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″ image_hover=”color”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” linkedin=”#” image_radius=”100″ image_hover=”color”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”]

[/team_member]

[/col]

[/row]
[section bg=”12″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.84)” dark=”true”]

[title style=”center” text=”Mix and match styles”]

[row]

[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CEO / FOUNDER” icon_style=”small” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_height=”100%” image_radius=”100″ image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Lucy Anderson” title=”CO FOUNDER” icon_style=”fill” facebook=”#” twitter=”#” email=”[email protected]” linkedin=”#” image_radius=”9″ image_hover=”glow”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Mark Jance” title=”CTO / Developer” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_hover=”zoom”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″]

[team_member img=”11″ style=”overlay” name=”Nina Lacy” title=”Support Ninja” icon_style=”fill” facebook=”uxthemes” twitter=”http://twitter.com/uxthemes” pinterest=”http://” image_radius=”100″ image_hover=”color”]

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]