رادیو بازار

پشتيباني علمي:

شما مي توانيد جهت رفع اشكال دوره ي آموزشي خود و پرسش و پاسخ مسائل علمي و آموزشي با اين ايدي تلگرام در ارتباط باشيد

poshtibaniradiobazar@   

با تشکر