رادیو بازار

نحوه شناسایی سطوح کلیدی و طلایی

نحوه شناسایی ضعف و قدرت 

نقاط چرخشی اصلی قیمتی

روانشناسی کندل ها 

شکست های اصلی 

شکست های فیک

زون های قیمتی

نواحی عرضه و تقاضا مهم

ساختار بازار

نحوه گرفتن سیگنال ورود 

استراتژی معامله لنس

استراتژِی معاملات ترکیبی